Velg en side

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi, NO 18 KULTURKAFE AS (Org.nr.: 922 704 961), samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger ved bruk av vårt nettsted https://nummer18.no.

NO 18 KULTURKAFE AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Vi oppdaterer denne erklæringen ved behov.

Når innsamles personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • For å tilby, tilpasse og utbedre innholdet på nettstedet.
  • For å sikre at innhold og tjenester på nettstedet fungerer for flest mulig.
  • For å fullføre/tilby kjøp av våre tjenester på denne nettsiden

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@nummer18.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn på nettsidene til datatilsynet

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger på nettsidene til datatilsynet

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting på nettsidene til datatilsynet

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning på nettsidene til datatilsynet

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere på nettsidene til datatilsynet

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet på nettsidene til datatilsynet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Kontakt oss da på post@nummer18.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du ved å kontakte oss for eksempel på epost post@nummer18.no.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse

Når du besøker vår nettside https://nummer18.no bruker vi verktøyet Google Analytics for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle tilbudet på nettstedet. Eksempler på denne statistikken er:

  • hvor mange som besøker ulike sider,
  • hvor lenge besøket varer,
  • hvilke nettsteder brukerne kommer fra og
  • hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 101.102.103.14, brukes bare 101.102.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden skal fungere. Du kan lese mer om de ulike informasjonskapslene vi benytter på egen side.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.
Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Informasjonssikkerhet og databehandlere hos oss

Bruk av databehandlere

Nettsidene er levert av YNGVE WIKØREN NILSEN som er en norsk leverandør. En databehandleravtale foreligger og beskriver hvordan data behandles av YNGVE WIKØREN NILSEN på vegne av oss.

Til slutt

Denne erklæringen er et «work in progress», dvs vi jobber kontinuerlig med å forbedre, korrigere og fylle ut informasjonen gitt i denne ved behov.

Denne erklæringen ble sist oppdatert: tirsdag 22. februar 2022